העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

העסקת בני נוער 1. העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ חופשת הקיץ כבר בפתח, וחלק מכם וודאי יבחרו להעסיק בתקופה זו בני נוער הנמצאים בחופשה. 2. על מנת לעבור את הקיץ בשלום, אציג בקצרה את חובות המעסיק בהעסקת בני נוער בחופשת הקיץ. חשוב לציין כי כלל חוקי העבודה החלים על העובדים במשק חלים גם על

קרא עוד ←
ניכויים מותרים מהשכר בפיטורי עובד

ניכויים מותרים מהשכר בפיטורי עובד

חוק הגנת השכר מאפשר למעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד, במועד סיום עבודתו, "כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות". הפסיקה קובעת כי הכוונה היא לחוב, אשר העובד התחייב לשלם למעסיק, שהוא סכום קצוב, מפורש ומוכח או שאינו שנוי במחלוקת. הסכמה עתידית לניכוי סכומים לא קצובים שניתנה ע"י עובד במהלך תקופת עבודתו אסורה לניכוי. נציג

קרא עוד ←