היתרונות והתנאים להקמת חברה בע”מ – מדריך

חברה בע"מ

תוכן עניינים

מהי חברה בע"מ?

חברה בע״מ (חברה בעירבון מוגבל) היא ישות משפטית עצמאית, בעלת חובות וזכויות, כמו הזכות לתבוע ישות משפטית אחרת, החובה למלא התחייבויות חוזיות, הזכות לבעלות על נדל״ן, החובה להחזיר הלוואות ועוד. הייחוד של עסק המופעל כחברה בע״מ מתבטא הן בהפרדה הברורה המתקיימת בו בין הבעלים של החברה (בעלי המניות) לבין הפעילות העסקית שלה, והן בהגבלת האחריות שיש לבעלי המניות על הפעילות הכלכלית של החברה.

מהו ההבדל בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה מבחינת האחריות המשפטית?

ההבדל העיקרי הוא ברמת האחריות האישית לפעילות הכלכלית של החברה. לבעלים של עסק המוגדר כעוסק מורשה יש אחריות אישית מלאה על כל הפעילות של העסק, כולל תביעות המוגשות נגדו. בחברה בע״מ, לעומת זאת, כמעט ואין ערבות אישית החושפת את הבעלים (בעלי המניות) לתביעות המוגשות כנגד החברה, פעילותה הכלכלית וחובותיה.

האם ישנם הבדלים חשבוניים בין חברה בע"מ לעוסק מורשה?

קיימים מספר הבדלים בגובה ושיטת המיסוי של חברה בע”מ לעומת עוסק מורשה, בשיטת ניהול פנקסי החשבונות ובשיטת הדיווח למס הכנסה. בנוסף, חשוב לדעת שהקיום של חברה בע״מ אינו תלוי בבעלים יחיד. כלומר, היא יכולה להמשיך ולהתקיים כל עוד לא הוגשה בקשה לסגירתה או לפירוקה, כך שניתן למכור אותה, באופן מלא או חלקי, ולהחליף בעלות ללא קושי. כאשר עוסק מורשה מפסיק את פעילותו, לעומת זאת, גם העסק שלו נסגר.

מהם היתרונות במעמד של חברה בע"מ לעומת עוסק מורשה?

היתרון הברור הראשון הוא “מסך ההתאגדות” שחברה בע”מ מספקת. כלומר, החציצה המובהקת בין הנכסים וההון האישיים של בעלי החברה, לבין הנכסים, ההון והפעילות הכלכלית של החברה עצמה. מסך ההתאגדות מגן על הבעלים מחשיפה לתביעות אישיות ובעיקר, מפני מימוש נכסיהם הפרטיים לטובת החזר חובות החברה. לכן, כאשר מדובר בעסק בעל רמת סיכון גבוהה, העלולה לפגוע בבעלים, הרי שהגדרתו כחברה בע״מ היא פתרון שיגן על המשקיעים ויעודד אותם לקנות מניות.

באילו מקרים שיטת המיסוי השונה היא יתרון של חברה בע"מ?

בתנאים מסוימים, גם גובה ושיטת המיסוי הם יתרון מובהק של חברה בע”מ. עוסק מורשה משלם מס הכנסה על פי גובה ההכנסות שלו, בניכוי הוצאות מוכרות. חברה בע״מ, לעומת זאת, היא ישות בפני עצמה המשלמת מס חברות בעת חלוקת הדיבידנד.

בעלי החברה יכולים להחליט האם לקבל משכורת או דיבידנדים, ועל כל אחד מוטל מס שונה ונפרד. לכן, החל מהכנסה חודשית בגובה מסוים, חברה בע״מ תשלם מס נמוך יותר מזה שישלם עוסק מורשה, ולעתים מדובר בהפרשים משמעותיים מאוד.

מדוע האפשרות למכירת חברה בע"מ היא יתרון לעומת עוסק מורשה?

כדאי לבחור בהגדרה של חברה בע”מ במיוחד כאשר מדובר בעסק שישנו סיכוי שתרצו להעביר או למכור, כמו שהוא, לבעלותו של אדם אחר באמצעות מכירת המניות. למשל, אם אתם שוקלים להוריש את העסק (בעודכם בחיים) לאדם אחר, או להקים חברת הזנק במטרה לעשות אקזיט, הרי שחברה בע״מ היא הפורמט המתאים ביותר לכך.

מהם המסמכים הדרושים לצורך רישום חברה בע״מ?

בעת הרישום של חברה חדשה אצל רשם החברות, יש להגיש מספר מסמכים. הראשון הוא טופס בקשה לרישום חברה, ובו מצוינים שם החברה וסוג החברה; הטופס השני הוא תקנון החברה, המשמש כהסכם בין החברה לבין בעלי המניות שלה, מבהיר את הגבלת האחריות של בעלי המניות, וכולל סעיפים הנוגעים לניהול החברה, חלוקת הרווחים, קבלת ההחלטות, מכירת המניות וכדומה. טופס נוסף הוא טופס הגשת מסמכים, המפרט שלוש חלופות לשם החברה, וחתום על ידי מגיש הבקשה ועל ידי עורך דינו.

אילו הצהרות נדרש להצהיר מי שמבקש להקים חברה בע"מ?

מדובר בשתי הצהרות שאותן יש להגיש לרשם החברות בכתב, וחתומות, ביחד עם המסמכים האחרים. הראשונה היא הצהרת בעלי מניות ראשונים, שבה כל בעל מניות מצהיר על כשירותו להחזיק במניות החברה. השנייה היא הצהרת דירקטורים ראשונים.

כל חברה חדשה חייבת למנות דירקטור אחד לפחות, וכדי שאפשר יהיה לרשום אותה הדירקטורים צריכים לחתום על מסמך שבו הם מצהירים על כשירותם ונכונותם לכהן כדירקטורים של החברה.

מהם השלבים בפתיחת חברה בע"מ?

לאחר הכנת המסמכים השונים על ידי עורך דין המתמחה ברישום חברה בע”מ, יש להגיש אותם לרשם החברות ולשלם אגרת רישום. את הגשת המסמכים ותשלום האגרה ניתן לעשות כיום בקלות באופן מקוון. לאחר קבלת האישור מרשם החברות, יש לפתוח חשבון בנק עסקי ותיקים ברשויות המס – מע״מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ואז ניתן גם להפעיל את העסק בצורה מלאה.

האם ישנן הגבלות כלשהן על הקמת חברה בע"מ?

ככלל, כל אדם או תאגיד יכולים לפתוח חברה בע״מ. היוצאים היחידים מהכלל הם מי שיש להם תיקים פעילים בהוצאה לפועל, או מי שמוכרזים כפושטי רגל ואינם יכולים להיות בעלי מניות בשל כך.

במידה ועובד נתקל במצב בו הוא חש מנוצל או שמרגיש כי אינו מקבל את הזכויות שלו בזמן התפטרותו, בחופשת לידה או שהוא סובל מכל הפרה כזו או אחרת שקשורה לזכויותיו ולתנאיו כעובד/ת – חשוב לפנות במידי לעורך דין לדיני עבודה

מידע נוסף

איך מקימים חברה
בלוג

איך מקימים חברה?

תהליך הקמת חברות הקמת חברות הינו תהליך מורכב אשר דורש בראש ובראשונה ידע מקצועי וניסיון בתחום. לכן, ניתן לראות כי יותר ויותר אנשים אשר מעוניינים

קרא עוד »
הליך רכישת חברה
בלוג

הליך רכישת חברה

כל משבר או פריחה כלכלית מביאים איתם הזדמנויות כלכליות מצוינות לרכישה או מכירת עסק/חברה.תקופה קצרה של מס’ חודשים יכולה לגלות מה חוסנה הכלכלי של חברה

קרא עוד »

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן