כיצד נקבעים דמי מזונות

דמי מזונות

תוכן עניינים

מהם מזונות ילדים?

מזונות הילדים הם האופן שבו מחושבת עלותה של האחריות המשותפת של ההורים לטיפול בילדיהם – הטיפול הפיזי, פרנסתם, החינוך שלהם, בריאותם וכדומה. בעוד שבזמן הנישואין, תחומי האחריות ועלותם מתחלקים בין ההורים בצורה מאוזנת, הרי שבגירושין יש לעגן את חלוקת האחריות, כולל האחריות הכלכלית, בהסכם הגירושין, וזאת, באמצעות דמי מזונות ילדים.

מהם דמי מזונות ילדים?

מזונות ילדים משמשים למעשה כשיטת פיצוי, שבמסגרתה, ההורה בעל האמצעים הכספיים הגבוהים יותר מעביר תשלום להורה שמטפל בילדים חלק גדול יותר מהזמן. עם זאת, יש לזכור שהמזונות נתבעים בשם הילדים, זוהי זכותם, והכספים צריכים לשמש למילוי צרכיהם בלבד.

מהם מטרתם

על פי החוק, הורה לילד קטין חייב לשאת בעלותם של צרכי המחייה שלו עד הגיעו לבגרות, בהתאם ליכולותיו הכלכליות כמובן.

דמי מזונות ילדים הם האמצעי הכספי לכך, ומטרתם להבטיח שגם אחרי הגירושין, לילדים יובטח מקום מגורים, ושניתן יהיה לשלם את עלות אחזקתו התקינה, וכך גם מזון, ביגוד, חינוך, בריאות פיזית ונפשית ופעילות פנאי בסיסית לפי צרכיהם, ובמדת האפשר גם כמה שיותר קרוב לרמת החיים שהיתה להם לפני הגירושין.

מי אחראי לתשלום דמי מזונות הילדים בעת גירושין?

הורים הנמצאים בתהליך פרידה וגירושין יכולים להגיע להסכמה ביניהם כיצד יחולקו מטלות הטיפול בילדים לאחר הגירושין, ביניהן גם פרנסת הילדים ותשלום דמי המזונות.

וגם אז, בית המשפט בוחן שההסכמה נעשתה בתום לב לפני שהוא מאשר אותה. במקרה שההורים לא מגיעים להסכמה, יכול כל אחד מהם להגיש לבית המשפט תביעת מזונות כנגד השני. בית המשפט יקבל את החלטתו לגבי ההורה שישלם את דמי המזונות לפי גיל הילדים, המשמורת על הילדים, הסדר זמני השהות של הילדים אצל הוריהם וכושר ההשתכרות של כל אחד מההורים.

כיצד נקבע גובה דמי מזונות הילדים?

דמי מזונות הם סכום תקופתי (בדרך כלל אחת לחודש) שעל ההורה המשלם להעביר להורה השני. גובה הסכום תלוי בגורמים שונים וביניהם מספר הילדים, גילם, צרכים מיוחדים של הילדים, שכר ההורים, הערכאה בה נידון תיק הגירושין (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), ועוד.

כיצד נקבע גובה דמי מזונות הילדים?

דמי מזונות הם סכום תקופתי (בדרך כלל אחת לחודש) שעל ההורה המשלם להעביר להורה השני. גובה הסכום תלוי בגורמים שונים וביניהם מספר הילדים, גילם, צרכים מיוחדים של הילדים, שכר ההורים, הערכאה בה נידון תיק הגירושין (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), ועוד.

מה מטרתם של מזונות אשה?

בתקופה שבין הפרידה בפועל של בני זוג לבין השלמת גירושיהם, זכאית גם האשה לתשלום מזונות, שמטרתם לאפשר לה למלא את צרכיה באותה רמה ואופן כמו בתקופת הנישואין. סכום המזונות נגזר מרמת החיים אותה ניהלו בני הזוג כאשר קיימו משק בית משותף ונסמך על כושר ההשתכרות של האשה לאחר הפרידה.

באילו מקרים ניתן לתבוע דמי מזונות אשה?

העיקרון הוא שאשה שאינה יכולה לספק את צרכיה בעצמה תהיה זכאית למזונות עד לקבלת הגט. כלומר, אשה שלא עבדה במהלך תקופת הנישואין, או שהכנסתה מעבודה אינה מספקת לכיסוי הוצאותיה, תוכל לתבוע דמי מזונות אשה עד למועד חלוקת הרכוש המשותף.

באילו מקרים סביר להניח שתביעה למזונות אשה לא תאושר?

כאשר שכרה של האישה גבוה דיו, ויכול להספיק לה על מנת לשמור על רמת החיים שקיימה עד מועד הפרידה, סביר להניח שבית המשפט לענייני משפחה לא יאשר את בקשתה לתשלום מזונות אשה. בנוסף לכך, במקרים הנידונים בבית הדין הרבני הזכות למזונות אשה עשויה להישלל גם כאשר מדובר במקרה שבו האשה עזבה מרצונה את הבית או בגדה בבן זוגה.

כיצד מגישים תביעת מזונות?

מזונות ילדים ומזונות אשה הן תביעות שנידונות בבית המשפט לענייני משפחה. ניתן להגיש אותן גם בבית הדין הרבני, אם קיימת הסכמה על כך בין בני הזוג. את התביעה מגישים באמצעות עורך דין (או טוען רבני) למזכירות בית המשפט, בצירוף אישורים על הכנסות, בעלות על נכסים ורכוש, חובות ופירוט נסיבות הגירושין.

באילו תנאים בית המשפט עשוי לאשר שינוי של דמי המזונות לאחר שכבר נפסקו?

פסיקה על גובה דמי מזונות היא לעולם סוגיה שניתן לפתוח מחדש, אך זאת רק בתנאי שהתחולל שינוי מהותי בנסיבות, שיכול להצדיק את הגדלת סכום המזונות או את הפחתתו. שינוי מהותי יכול להיות ירידה משמעותית בגובה ההכנסות בעקבות פיטורין או מחלה. צידוק אחר יכול להיות שינוי מהותי בצרכי הילדים שלא היה צפוי בעת מתן פסק הדין, כמו, למשל, בעיה רפואית או נפשית שצצו באופן לא צפוי.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן