שיקום כלכלי במקום הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל - שיקום כלכלי

עורך דין שיקום כלכלי

חברים יקרים עד לסוף שנת 2019 בקשה לפשיטת רגל שהייתי מגיש ללקוחות , הייתה מלווה באנרגיה שלילית וחוסר רצון או ידיעה של מה הולך להיות וכמה שנים התהליך יקח.

כיום ההליך אותו אני מגיש נוח יותר ובעצם מילוי הטופס ותצהיר ההסתבכות, מבקש לדעת איך ניתן לשקם כלכלית.

רציתי לעדכן אתכם בכמה מושגים רלוונטיים לחוק החדש, מהם ניתן להבין מדוע, מי שצריך את ההליך הזה כבר לא נמצא תחת הליך מוכר של פשיטת רגל, אלא הליך פשוט יותר שמטרתו אחת והיא שיקום כלכלי , מתוך הבנה שרוב ההסתבכויות הכלכליות נובעות מתום לב וחוסר יכולת ניהולית כלכלית נכונה.

לידיעה כי אי שימוש בהליך של השיקום הכלכלי יביא ככל הנראה לדחיית האפשרות להגיש בקשה נוספת. ובשפה שלנו להיכנס לתהליך IN CLEAN HANDS .

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018.החוק החדש יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון, מבטל את הוראותפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ם-1980, וקובע את הוראות הדין הנוגעות לאופן הסדרת חובותיהם של חייבים שהם יחידים.

הליכי חדלות פירעון של חייבים שהם יחידים אשר נפתחו לאחר תאריך ה-15/09/2019 יתנהלו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, התקנות הרלבנטיות והוראות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).


הליכי פשיטת רגל שנפתחו קודם לכניסת החוק ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ם-1980.
מטרות החוק החדש

שיקום כלכלי

החוק החדש מגדיר שלוש מטרות עיקריות:

להביא ככל הניתן לשיקומו הכלכלי של החייב.
לפרוע כמה שיותר מחובות החייב לנושים.
לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

תכנית לשיקום כלכלי – זוהי המלצה המוגשת על ידי הממונה לבית המשפט ובה מציע הממונה מתווה לשיקום כלכלי של החייב.

המתווה כולל המלצה לתכנית תשלומים לחייב (גובה תשלומים ומשך הזמן שהחייב ישלם את התשלומים), פירוט הנכסים של החייב שימומשו כדי לשמש לפירעון החובות ותנאים המגדירים את הפטור מהחובות שיינתן לחייב לאחר שיעמוד בתכנית לשיקום כלכלי.

במסגרת התכנית לשיקום כלכלי רשאי הממונה להמליץ כי על החייב לעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. במקרים בהם החייב אינו יכול לעמוד בתשלומי החזר, יכול הממונה להמליץ בתכנית לשיקום כלכלי על הפטר לאלתר.

הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה – הוראות החוק קובעות כי במקרים מסוימים, כאשר בית המשפט מתרשם בהתאם לנסיבות המקרה, כי הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה תסייע לשיקומו הכלכלי של החייב, ההכשרה תהווה חלק מהתוכנית לשיקום כלכלי ותנאי למתן ההפטר.

צו שיקום כלכלי – צו הניתן בדיון על ידי בית המשפט וקובע תכנית פירעון (המבוססת על התכנית לשיקום כלכלי שהמליץ הממונה). הצו קובע תשלומים שהחייב ישלם למשך תקופה מוגדרת, נכסים אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים, כיצד ימומשו הנכסים , אילו הגבלות יחולו על החייב במהלך קיום תכנית הפירעון. במקרים מסוימים צו השיקום הכלכלי יכלול חובה לעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. כמו כן, הצו קובע מהם החובות מהם החייב לא יהיה פטור בעתיד לאחר שיעמוד בהוראות ותנאי הצו, בהתאם להוראות החוק.

הפטר – פטור מחובות עבר אותם החייב לא יכול לפרוע, שניתן לאחר שעמד בתנאים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן