אסיפת נושים

אסיפת נושים

אחד השלבים המרכזיים בהליך של פירוק חברה הוא כינוס אסיפת נושים. זו תתבצע פעמיים במסגרת ההליך, כאשר באסיפה הראשונה, יציגו הדירקטורים של החברה דוח מפורט על מצבה העסקי, רשימת נושים ואומדן על היקף תביעותיהם. כמו כן, הנושים יציעו מועמד לתפקיד מפרק החברה. באסיפה השנייה יוצג לנושים הדוח הסופי של המפרק לאישורם.

זימון אסיפת הנושים

על החברה לזמן אסיפת בעלי מניות ואסיפת נושים לאותו המועד, או יום למחרת, כאשר ההזמנה לאסיפה תישלח לא רק לנושים, אלא קיימת חובה גם לפרסמה ברשומות ובעיתון יומי 21 יום לפחות טרם מועד האסיפה. באסיפה, יוצג לנושים על ידי הדירקטורים של החברה דוח מפורט אודות מצבה, הכולל את זהות הנושים והיקף תביעותיהם כלפי החברה.

בחירת מפרק

פעולה נוספת המתבצעת באסיפת הנושים הראשונה היא הצעת מועמד לתפקיד מפרק החברה, אשר אמון על כינוס כל נכסי החברה ובאמצעותם, לבצע את סילוק החובות. חשוב לציין, כי גם בלי המניות רשאים להציג מועמד למפרק, אך כאשר יש מחלוקת בין שתי הקבוצות באשר לזהותו, המועמד שהציעו הנושים הוא זה שימונה כמפרק החברה. בנוסף לזאת, במסגרת האסיפה, רשאים הנושים להציע גם חברים לוועדת ביקורת אשר תלווה את המפרק בעבודתו.

אסיפת נושים שנייה

בסופו של הליך הפירוק, תתכנס אסיפת נושים שנייה, במקביל לכינוס אסיפת בעלי מניות. גם כאן יש לפרסם את מועד התכנסותן ברשומות. במסגרת אסיפה זו, יציג המפרק לנושים את הדוח הסופי שערך, בו פירוט נרחב כיצד התבצע הליך הפירוק. לאחר שהנושים אישרו את הדוח, יוגש זה עם הודעה מסודרת לרשם החברות לצורך סיום ההליך ופירוקה של החברה באופן סופי.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן