העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

1. העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ חופשת הקיץ כבר בפתח, וחלק מכם וודאי יבחרו להעסיק בתקופה זו בני נוער הנמצאים בחופשה.

 2. על מנת לעבור את הקיץ בשלום, אציג בקצרה את חובות המעסיק בהעסקת בני נוער בחופשת הקיץ. חשוב לציין כי כלל חוקי העבודה החלים על העובדים במשק חלים גם על בני נוער, אלא אם קיימת התייחסות מיוחדת בחוק להעסקתם. 

3. החוק המסדיר את עיקר זכויותיהם של נערים ונערות עובדים הוא חוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953 . גיל העסקה במהלך כל שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ,ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, לעומת זאת בחופשת הקיץ ניתן להעסיק בני נוער החל מגיל 14 .

מסמכים ואישורים

4. בדיקות רפואיות- נער שמבקש לעבוד חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור כזה, לא ניתן להעסיק את הנער. המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקת הנער, ועד שנה לאחר סיומה. שימו לב, כי החובה להפנות לבדיקות רפואיות מוטלת על המעסיק, והזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לנער כחלק משעות עבודתו

5 .הצגת תעודת זהות- מעסיק רשאי להעסיק נער רק בתנאי שהציג בפניו את תעודת הזהות שלו או של הוריו )הכוללת את פרטיו(. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת העסקתו של הנער ועד שנה לאחר סיומה. שעות עבודה

1 .מותר להעסיק נער עד 40 שעות בשבוע. 2 .במקומות עבודה בהם נהוג שבוע עבודה של 6 ימים, ניתן להעסיק את הנער עד 8 שעות ביום במהלך השבוע, ועד- 7 שעות בימי שישי.

6.  נער מעל גיל 16 ,המועסק במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום.

7. חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

8. על המעסיק חלה חובה לשלם שכר עבור תקופת התלמדות ותקופת ניסיון .

עבודת לילה

9. אין להעסיק נוערים שגילם מתחת ל- 16 בין השעות 00:20 בערב ל- 00:8 בבוקר. .

10. בחופשת הקיץ ניתן להעסיק נערים שגילם הוא 18-16 עד השעה 00:24 ,אולם אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 00:23 ,על המעסיק להחזיר את הנער לביתו בסיום העבודה, בעצמו או בהסעה מטעמו.

11. שכר המינימום לנוער החל מחודש יולי 2017 שכר מינימום גיל שכר מינימום חודשי שעתי ח”ש 19.52 ₪  3,377.5 ₪ עד גיל 16. ח”ש 20.92 ₪ 3,618.75 ₪ עד גיל 17. ח”ש 23.15 ₪ 4004.75 ₪ עד גיל 18.

12. עד מסירת הודעה על תנאי עבודה חובה למסור לכל נער, אשר תקופת העסקתו 7 ימים לפחות, טופס הודעה לעובד, וזאת תוך 7 ימים מתחילת עבודתו אצל המעסיק. הטופס יהיה ערוך על פי הנוסח הקבוע בתקנות.

 

תנאים סוציאליים.

13. נסיעות- ככל יתר העובדים, זכאים בני הנוער להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם למקום העבודה. 2 .חופשה שנתית – בארבע שנות עבודתו הראשונות זכאי נער ל- 18 ימי חופשה בשנה. 3 .ביטוח פנסיוני- על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, אין חובה להפריש לגמל עבור נער עובד, אלא אם קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה מיטיבים. להזכירכם, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה קובע עיצומים כספיים, אשר יוטלו על מעסיקים המפרים את הוראות החוק. כך, למשל, חשוף מעסיק לעיצום כספי במידה ויעסיק נער מעבר לשעות העבודה המותרות או יעסיק נער מתחת לגיל המותר.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן