השעיית עובד ממקום העבודה

תוכן עניינים

מהו ההבדל בין השעיה לפיטורין?

ההבדל הוא עצום, משום שבמהלך ההשעיה ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד בין העובד למעסיק. יחד עם זאת, במשך תקופת ההשעיה אסור לעובד להגיע למקום העבודה ולעתים אף ייתכן שלא יקבל שכר עבור אותה תקופה, או ששכרו יהיה חלקי בלבד. במלים אחרות, ההשעיה היא חלופה העומדת למעסיק במקום פיטורין, במקרים של עובד שהוא אינו חפץ לסיים את ההתקשרות עמם.

 

מהן הסיבות להשעיית עובד מהעבודה?

מרבית הסיבות להשעיית עובד הן עבירות משמעת בעבודה, החל בעבירות קלות כמו איחורים קבועים לעבודה או היעדרויות מרובות ללא סיבה, וכלה בעבירות משמעת חמורות, כמו השתתפות בקטטה, אי ציות להוראות המנהל או החתמה של כרטיס הנוכחות של עובד אחר. סיבות נוספות להשעיית הן עבירות חמורות במיוחד הקשורות לעבודה, כמו מעילה בכספי המעסיק, חבלה מכוונת ברכושו, פגיעה משמעותית בעובד אחר, הסגרת סודות מסחריים, וכדומה. 

האם גם עבירות שאינן קשורות למקום העבודה עשויות להצדיק השעייה מעבודה?

אכן. גם עבירות פליליות חמורות שעובד עשה עשויות לשמש עילה להשעייתו מהעבודה לתקופה מוגבלת, אפילו אם העבירות לא נעשו בהקשר של העבודה או מקום העבודה וכל עוד ההשעיה נעשתה לפי הדין.

כיצד קובעים האם השעיית עובד מעבודה נעשית כדין?

במקומות עבודה מאורגנים, שבהם יש הסכם קיבוצי, ההחלטה כיצד לנהוג בעת הפרת משמעת מוטלת על ועדת משמעת משותפת למעסיק ולנציגות העובדים, הפועלת בהתאם להגבלות שקובע החוק. זוהי הסמכות החוקית להורות ולאשר השעייה. במקומות עבודה לא מאורגנים, שבהם אין נציגות עובדים והסכם קיבוצי, האפשרות להשעיה היא למעשה כמעט בלתי אפשרית, אלא אם היא מופיעה במפורש בחוזה העבודה האישי, ואז הסמכות להשעייה נתונה למעסיק, בהתאם למגבלות הקבועות בחוק.

אילו סנקציות מוטלות על מעסיק שהשעה עובד מבלי לקבל אישור מהסמכות החוקית הרלבנטית?

במקרים שבהם השעיית עובד נעשית ללא אישור של מקור הסמכות החוקית, המעסיק יידרש לשלם את שכרו המלא עבור כל תקופת ההשעיה. העובד אף רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, ואם טענותיו יתקבלו, הוא יוכל לטעון שההשעיה נחשבה לפיטורין ולקבל את כל הזכויות המגיעות לעובד שפוטר. 

מהן זכויותיו של עובד שהושעה מעבודתו כדין?

כיוון שהשעיית עובד פוגעת בו כלכלית, לעתים אף פגיעה קשה, המעסיק מחויב לערוך לו שימוע לפני קבלת ההחלטה על השעיה. במסגרת השימוע העובד יכול להתייחס לטענות שהופנו כלפיו ולהגן על עצמו. 

האם עובד שהושעה זכאי לקבל שכר עבור תקופת ההשעיה?

עקרונית, השעיה מעבודה כמוה כחופשה ללא תשלום. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם העובד זכאי לקבל שכר חלקי או מלא בתקופת ההשעיה. הדבר תלוי בסעיפי ההסכם הקיבוצי או האישי של העובד. עובדי מדינה, לדוגמה, זכאים למחצית משכרם במהלך שלושת חודשי ההשעיה הראשונים ולאחר מכן לשכר מלא, ואף מותר להם לעבוד בעבודות שאינן קשורות לשירות המדינה במהלך תקופת ההשעייה, כל עוד לא נוצר ניגוד עניינים עם התפקיד שהם ממלאים בשירות המדינה.

באילו מקרים עובד שהתפטר בעקבות השעייתו זכאי לפיצויי פיטורין?

עקרונית, עובד שהתפטר עקב השעייתו אינו זכאי לפיצויי פיטורין. יחד עם זאת, החוק קובע כי במקרים שבהם למעסיק לא היתה סמכות חוקית להורות על ההשעיה, העובד רשאי להתפטר בדין מפוטר ולתבוע ממעסיקו פיצויי פיטורין. אך אז, חובת ההוכחה כי ההשעיה נעשתה לא בדין מוטלת על העובד, וחשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה לפני שמקבלים החלטה להתפטר בעקבות השעייה. 

מה תפקידו של עורך דין לדיני עבודה המתמחה בתיקי השעיה מעבודה?

עורך דין לדיני עבודה המתמחה בתיקי השעיה מעבודה יבחן עבורכם את נסיבות המקרה שלכם לגופו – בין אם אתם המעסיק ובין אם אתם  העובד ויפרוס בפניכם את האפשרויות העומדות בפניכם. למעסיקים מומלץ לפנות לעורך הדין עוד בטרם קבלת ההחלטה על השעיית עובד, ולבחון יחד עמו האם סיבת ההשעיה מוצדקת וחוקית וכיצד להוציא אותה לפועל בצורה שתגן עליהם מפני תביעה. לעובדים שהושעו מומלץ מאוד לבדוק עם עורך הדין האם ההשעיה עומדת בהוראות החוק, האם ניתן לקצר או לבטל אותה ואילו זכויות עומדות להם לאורך תקופת ההשעיה.

משרד עורך דין שמעון צור, מומחה בדיני עבודה ובתיקי השעיה מעבודה 

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן