חוזה עבודה של פרילנסר – מדריך

תוכן עניינים

מהם ההבדלים בין פרילנסר לשכיר?

פרילנסר הוא עובד עצמאי, המספק שירותים מקצועיים בתחום מסוים. לפרילנסר יש אפשרות לבחור את אופי המשימות שהוא לוקח על עצמו, את היקפן והיקף השעות שיקדיש לכל משימה ואף מדה גבוהה של חופש לבחור את הלקוחות איתם הוא עובד. עובד שכיר, לעומת זאת, מחויב לשעות עבודה קשיחות, למסגרת תפקיד ברורה, ולמנהל ומקום עבודה קבועים. 

האם במעמד פרילנסר מתקיימות ההגנות החוקיות של יחסי עובד-מעביד?

לשכיר יש יחסי עובד-מעביד ברורים, המעוגנים בחקיקה שמטרתה לספק לעובד הגנה. פרילנסר, לעומת זאת, הוא עצמאי, שאינו מקיים יחסי עבודה עם מזמין השירות, אלא אם הוכח אחרת. לכן, פרילנסר גם אינו זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות שהמעסיק מחויב להעניק לעובדים שכירים, אוטומטית, ואינו זכאי לדמי אבטלה מהמדינה. עליו לדאוג לעצמו. למשל, באמצעות חוזה עבודה כתוב עם לקוחותיו.

מדוע חשוב שכל פרילנסר יחתום על חוזה עבודה מול לקוחותיו?

בניגוד לשכירים, שמעמדם וזכויותיהם מעוגנים בחוק, פרילנסרים צריכים להסדיר את תנאי השירות שהם מעניקים באמצעות חוזה עבודה או חוזה שירותים. החוזה מספק לפרילנסר (וגם ללקוח שלו) הגנה באמצעות תיאום ברור של הציפיות ושל תנאי ההעסקה. 

מהם הסעיפים שחשוב לכלול בהסכם עבודה של פרילנסר?

כל הסכם או חוזה עבודה חייבים כמובן להתאים לסוג העבודה ולתנאים שבהם מעוניין לעבוד מי שחתום עליהם. יחד עם זאת, ישנם מספר סעיפים שחשוב לכלול ולפרט בצורה מלאה בכל חוזה פרילנסר: התשלום, השירות ותנאי העבודה ותנאים נלווים שונים.

אילו פרטי תשלום חשוב לכלול בחוזה עבודה של פרילנסר?

ראשית, חשוב לקבוע מראש את צורת התשלום. האם הוא יעובר כשכר חודשי, בתאריך קבוע ותמורת שירות קבוע (ריטיינר), או שבתשלום חד פעמי, תשלום לפי הספק, וכדומה. על סעיף התשלום לציין בצורה מדויקת גם את גובה התשלום. כאן חשוב להזכיר שמאחר ופרילנסרים אינם זכאים לזכויות סוציאליות מהמעסיק (פנסיה, ימי חופשה, דמי הבראה) והם צריכים לממן אותן בעצמם, חשוב שהשווי של זכויות אלה יגולם בגובה התשלום המבוקש, ביחד עם הוצאות אחרות כמו ביטוחים, נסיעות ועוד.

מדוע חשוב לציין מראש את תנאי העבודה בחוזה עבודה של פרילנסר?

פרט לתיאור מפורט של סוג השירות והיקפו, חשוב לציין בחוזה העבודה של פרילנסר את תנאי העבודה. ככל שתנאי העבודה יהיו מפורטים וברורים יותר, כך יהיה קשה יותר ללקוח לפרש אותם באופנים שונים ולהפר את החוזה או להעלות דרישות לא הגיוניות. תנאי העבודה צריכים להגדיר, בין היתר, את שעות העבודה, מקום העבודה, משך העבודה וסיום העבודה. 

מהם התנאים הנלווים שכדאי לכלול בחוזה עבודה לפרילנסר?

הכוונה לתנאים סוציאליים שונים, בונוסים, הסדרת נושא הפיצויים במקרה של פיטורין או התפטרות ועוד.

מהם השיקולים בבחירת הסוג של חוזה העבודה לפרילנסרים?

את סוג ההסכם כדאי לבחור בהתאם לתקופת העבודה הצפויה. עבור משימה חד פעמית וקצרה מומלץ לבחור בהסכם עבודה לתקופות קצרות מאוד. סוג אחר של הסכם הוא הסכם עבודה לתקופה מוגבלת. הוא מיועד לפרקי זמן ממושכים יותר, הכוללים ריבוי של משימות, אך כאלה שיש להם תאריך התחלה ותאריך סיום. הסכם כזה מיועד על פי רוב לפרילנסר שמחליף עובד קבוע שיצא לחופשה למספר חודשים (עקב חופשת לידה או מחלה, חופשה ללא תשלום וכדומה).

מהו הסכם עבודה לתקופה לא מוגבלת המיועד לפרילנסרים?

זהו הסכם לעבודה שאין לה תאריך סיום. כלומר, עבודה שמסתיימת רק בפיטורין או בהתפטרות. בניגוד לתקופות עבודה קצרות, שבהן הפרילנסר יכול לשקול ויתור על חלק מזכויות העובד, הרי שבהסכם לתקופה לא מוגבלת חשוב מאוד לכלול את כל זכויות העובד וההגנות שהוא זקוק להן מפני הפרת חוזה או סיומו.

אילו הפרות של חוזי פרילנסר הן הנפוצות ביותר?

מעסיקים רבים לא ממלאים אחר כל הוראות ההסכם ונוטים להפחית את השכר או את שעות העבודה בצורה שרירותית. גם השמירה על תנאי העבודה לא תמיד מוקפדת על ידי מעסיקים רבים, ועל הפרילנסר לעקוב אחרי מילויים. אם, למשל, ישנו סעיף שקובע שיש להפריש כספים לקרן השתלמות, חשוב לודא שהם גם מועברים בפועל. אם מגיע לכם רכב צמוד לפי החוזה, התעקשו על קבלתו.

גם העובדים עצמם לא תמיד מקפידים על כל תנאי ההעסקה ונוטים לעתים לא לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו או לא להשלים את כל העבודה ברמה מקצועית נאותה. 

כיצד ניתן להתמודד עם הפרות חוזה פרילנסר?

ראשית, ולפני הכל, חשוב לקבוע מראש מנגנון ליישוב מחלוקות, שיאפשר לשני הצדדים לברר הפרות ולהתמודד עמן מבלי לפגוע ביחסים ביניהם. בנוסף, כפי שצוין קודם, חשוב לוודא מראש שסעיפי החוזה מנוסחים בצורה ברורה ולא עמומה, כך שפרילנסר המבקש לפעול מול מעסיק שהפר חוזה העבודה, יוכל להוכיח את ההפרה בקלות באמצעות הגשת תביעה בבית הדין לעבודה. 

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן