מהי הרעת תנאים בעבודה?

תוכן עניינים

חוזה העבודה של כל עובד מפרט בצורה ברורה את תנאי העבודה שלו, כולל, למשל, שעות העבודה וגודל המשרה, השכר, ומקום העבודה.

 למעסיק שמורה אמנם הזכות להעביר את המשרד למקום חדש, לשכור מנהל עבודה חדש או לפטר עובדים, אך כאשר הוא פועל באופן הגורם להרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד, לעובד ניתנת הזכות לפעול נגד הרעת התנאים בדרכים שונות, כולל תביעת פיצויים ו/או דרישה להשבת המצב לקדמותו.

אילו פעולות מצד המעסיק עשויות להחשב הרעת תנאים בעבודה?

ישנם מספר מצבים נפוצים הנחשבים להרעת תנאים: יחס לא מכבד ומשפיל של המעסיק, החלטה על שינוי קיצוני בתנאי העבודה, ובמקרים מסוימים גם פגיעה בשכר והעברת העובד לתפקיד אחר מהתפקיד שבו הוא מוצב.

מהו יחס לא מכבד?

החוק קובע כי כל עובד ראוי ליחס מכבד במקום עבודתו, גם אם הדבר אינו מצוין במפורש בחוזה. מכאן, שאם המעסיק מנצל את כוחו על פני העובד ומתחיל להשפיל את העובד ולהתייחס אליו באופן מעליב ופוגעני, הרי שזו הרעת תנאים מובהקת.

האם הטרדה מינית עשויה להחשב הרעת תנאים בעבודה?

הטרדה מינית במקום העבודה היא יחס לא ראוי ומשפיל ועשויה בתנאים מסוימים  להחשב כהרעה בתנאי העבודה, אפילו אם עובד אחר (ולא המעסיק) הוא שהטריד מינית. זאת, משום שעל המעסיק מוטלת האחריות למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה.

אילו שינויים קיצוניים בתנאי העבודה נחשבים כהרעת תנאים?

מצב נוסף בגינו ניתן לתבוע מעסיק על הרעת תנאים בעבודה הם שינויים קיצוניים בתנאי העבודה, במקום הפיזי של העבודה או בשעות העבודה. לדוגמה, אם מקום העבודה עבר למיקום רחוק באופן משמעותי מהמיקום עליו הוסכם בראשית ההעסקה, הדבר ייחשב כהרעת תנאים.

 באותו אופן, גם פגיעה בתנאים הפיסיים של העובד, כמו העברתו לחדר קטן, ללא חלון ומיזוג, תחשב כהרעת תנאים, כמו גם העברתו, למשל, ממשמרת לילה למשמרות יום, באופן הפוגע ביכולתו להגיע ללימודים באוניברסיטה.

האם פגיעה בשכר נחשבת כהרעת תנאים בעבודה?

במקרים שבהם שעות העבודה נותרות כפי שהיו קודם, אך השכר הצטמצם, מדובר בהרעת תנאים, גם אם העובד נתן לכך את הסכמתו לכאורה. זהו הדין גם במקרים שבהם השכר אינו משולם במועד, או שרכיבים מסוימים בשכר, כמו הבראה, חופשה וכן הלאה, נפגעים.

 יחד עם זאת, אם הפגיעה בשכר נובעת מכך שהעסק נקלע למשבר והמעסיק צימצם את שעות העבודה, הדבר לא ייחשב כהרעת תנאים.

באילו נסיבות העברה לתפקיד אחר תיחשב הרעת תנאים?

העברת עובד לתפקיד אחר במקום העבודה עשויה להחשב הרעת תנאים, אם השינוי בתפקיד פוגע בשכר או בשעות העבודה עליהן הוסכם עם העובד, או אם העובד מועבר לעסוק בתחום שהוא לא הוכשר אליו ולא עסק בו קודם. בנסיבות כאלה המעסיק חושף את עצמו לתביעה בגין הרעת תנאים.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן