רישום כוזב במסמכי תאגיד

סעיף 423 לחוק העונשין עניינו בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד, אשר פירושה הוא רישום של פרט כוזב במסמך התאגיד, או הימנעות מרישום שהיה צריך לבצעו, כאשר שני המעשים הללו נעשו בכוונה לרמות. הענישה בגין עבירה זו הנה עד 5 שנות מאסר. על כן ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין מסחרי המתמחה בעבירות צווארון לבן.

 

עבירה זו יכולה להתרחש במעשה, על ידי הכללת פרט שקרי במסמך התאגיד, או במחדל, על ידי אי הכללה של פרט שהיה צריך לרשום אותו. לרוב, מהווה עבירה זו בסיס לעבירות אחרות של עושק, סחיטה ומרמה. מטרתה של עבירה זו היא לגרום לקושי בקריאת תמונת המצב האמיתית של התאגיד וכתוצאה מכך להביא לרווח כספי או טובות הנאה עבור מבצע העבירה. יודגש כי הרשעה בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד אינה מחייבת הוכחה כי המסמך זויף, אלא די בכך כי הושמט פרט שהיה צריך לרשום או הוסף פרט כוזב וזאת בכוונה לרמות.

בשל השלכותיה של עבירה זו, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין מסחרי המתמחה בעבירות צווארון לבן. לזה שני פנים: פן מניעתי, אותו יגשים התאגיד באמצעות קבלת ליווי משפטי מקצועי שוטף בהתנהלות היומיומית וכן פנייה לייצוג משפטי מעולה חשד כלפי מי מנושאי המשרה כי ביצע עבירה. יש לפנות לעורך הדין מוקדם ככל האפשר, על מנת שיכין את החשוד לחקירה ויוכל לבחון כל אפשרות למניעת כתב אישום. אם התקבלה החלטה על העמדה לדין, ילווה עורך הדין את הנאשם לאורך ההליך המשפטי ויעשה את המיטב למזעור הנזק מההליך הפלילי.

דילוג לתוכן