כיצד להעריך שווי חברה

הצורך בביצוע הערכת שווי של חברה עולה בסיטואציות שונות, בראשן, כאשר עומדת על הפרק אפשרות של מכירה או רכישה של עסק, הכנסת משקיע חדש וכן, מיזוגים ורכישות. 

הערכת שווי ניתן לבצע במספר שיטות שונות, כאשר הנפוצה ביותר היא שיטת היוון מזומנים. בחירת השיטה המתאימה תיעשה בהתאם לנתוני החברה כגון גודלה, סוג פעילותה והוותק שלה.

הערכת שווי חברה – מתי יש בה צורך

קבלת אומדן אמיתי של שוויו של עסק, הוא צורך אשר עולה במקרים רבים. כך למשל, בעת מכירה או רכישה של חברה, הכנסת או הוצאת שותף לעסק, בעסקאות של מיזוגים ורכישות וכן במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בין בעלי מניות או שותפים, כאשר ישנם חילוקי דעות לעניין שווי העסק.

 כפי שיפורט להלן, ניתן לבצע הערכת שווי חברה במספר דרכים, כאשר בחירת השיטה המתאימה ביותר, תיעשה בהתאם לנתונים שונים כגון גודלה של החברה, הוותק שלה, הענף בו היא עוסקת וכן פרק הזמן העומד לרשותה לצורך ביצוע הערכת השווי.

כיצד מבצעים הערכת שווי?

השיטה הנפוצה ביותר לביצוע הערכת שווי חברה, היא שיטת היוון תזרימי מוזמנים ובאנגלית DCF. נוסחת החישוב מורכבת מאוד ותלויה בכל מקרה לגופו, אולם ניתן לתאר זאת בקצרה כך: יש להעריך את היקף תזרים המזומנים שעתיד להגיע אל החברה, כאשר החיזוי מתבסס בין היתר על פעילותה עד כה ועל ביצוען של חברות דומות לה. לסכום זה מוסיפים את שווים של הנכסים אשר אינם משמשים בייצור הכנסה ומהסכום הכולל מנכים את התחייבויות החברה. באשר למספר שנות ההיוון, הדבר תלוי בנתונים שונים כגון גודל החברה ויציבותה הכלכלית.

ליווי משפטי

על מנת להגן על האינטרסים הכלכליים במסגרת העסקה, חשוב מאוד לקבל ליווי משפטי מקצועי. במסגרתו, פועל עורך הדין בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים לצורך ביצוע הערכת שווי של החברה, מדויקת כלל שניתן. כמו כן, עורך הדין מייצג את הלקוח במשא ומתן על תנאי העסקה וכן, עורך את ההסכמים הנדרשים. לאחר מכן, מלווה עורך הדין את הלקוח בהליכים השונים להשלמת העסקה הלכה למעשה ומספק ייעוץ שוטף להתנהלות משפטית ועסקית נכונה.

דילוג לתוכן