פיצויי פיטורין – כל מה שצריך לדעת

פיצויי פיטורין - כל מה שצריך לדעת

תוכן עניינים

פיצויי פיטורין הם תשלום שהמעסיק משלם לעובד שכיר שפוטר, ולעתים אף לעובד שהתפטר. מטרת התשלום הינה לפצות את העובד על אובדן ההכנסה שנגרם לו בשל הפיטורין, ולאפשר לו להתקיים בכבוד עד שימצא מקום עבודה חדש.

מרבית המעסיקים במשק כפופים לצו הרחבה לביטוח הפנסיוני, המחייב אותם להפריש בכל חודש סכום שנחסך בביטוח הפנסיה או בקופת גמל לטובת פיצויי פיטורין בלבד, והמבטיח שאלו ישולמו גם אם העסק או מקום העבודה ייקלעו לקשיים כלכליים.

מי זכאי לפיצויי פיטורין?

קיימים שני תנאים שעל העובד שפוטר לעמוד בהם כדי להיות זכאי לפיצויי פיטורין:

תקופת עבודה מינימלית רצופה
כל עובד קבוע, שעבד אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) שנה אחת ברציפות, וכל עובד עונתי שעבד אצל אותו מעסיק שתי עונות במשך שנתיים ברציפות זכאים, לפיצוי.

סיום יחסי העבודה בנסיבות שהחוק קבע שיזכו את העובד בפיצויים
עובד שפוטר, או שחלילה נפטר, מעסיק שהוכרז כפושט רגל, או מעסיק שנפטר, כל אלה ייחשבו כפיטורין המזכים בפיצוי. גם עובד שמועסק בחוזה עבודה לתקופה קצובה, והחוזה עמו לא חודש, יהיה זכאי לפיצוי.

באלו מקרים אדם שפוטר עלול לאבד את זכאותו לפיצויי פיטורין?

ישנן נסיבות חריגות שבהן ניתן לשלול את פיצויי הפיטורין מעובד שפוטר באופן חלקי או מלא. למשל, עובד שפוטר עקב עבירה פלילית או חריגה משמעתית חמורה, כמו מעילה בכספי החברה. גם בית הדין לעבודה רשאי לקבוע שפיטוריו של העובד מצדיקים פיטורין ללא תשלום פיצוי, כמו, למשל, במקרה שבו העובד מואשם בהוצאת לשון הרע על מקום העבודה.

ואולם, חשוב לדעת שניתן לשלול רק את כספי הפיצויים שנחסכו לטובת העובד במקום העבודה ממנו פוטר, אך לא כספים שהופקדו עבורו על ידי מעסיקים אחרים.

פיצויי פיטורין

האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורין?

ישנן נסיבות בהן גם התפטרות מזכה את העובד בפיצויים. למשל, התפטרות בשל הרעה משמעותית בתנאי העבודה, מצב בריאותי לקוי שמונע מהעובד להמשיך לעבוד, או הפסקת עבודה לצורך טיפול בבן משפחה קרוב שמצבו הרפואי הדרדר.

נסיבות נוספות שמזכות גם עובד שהתפטר בפיצוי הן העתקת מקום מגורים למקום מרוחק ממקום העבודה, התפטרות לצורך שירות צבאי או לאומי, עובדת שעברה למקלט לנשים מוכות, עובד שנבחר לראש רשות מקומית או לסגנו, ועובד שהתפטר לאחר גיל הפרישה.

האם גם התפטרות לצורך טיפול ברך שנולד מזכה בפיצויי פיטורין?

עובדת שהתפטרה במהלך תשעת החודשים הראשונים לאחר לידה לצורך טיפול בתינוק, זכאית גם היא, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורין. גם האב זכאי לפיצויי פיטורין במקרה כזה, אך בכל מקרה, רק אחד מבני הזוג יכול לממש את הזכות לפיצויים.

כיצד מחושבים פיצויי פיטורין?

גובה הפיצויים מחושב לפי המשכורת החודשית האחרונה של העובד, כפול מספר שנות העבודה במקום העבודה שפוטר ממנו. לצורך החישוב נלקחים בחשבון שכר הבסיס ותוספות שונות כגון ותק, יוקר, משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

גובה הפיצויים של עובד המשתכר משכר בסיס ועמלות, מחושב לפי ממוצע העמלות של השנה האחרונה לפני הפיטורין ביחד עם משכורת הבסיס. לבסוף, פיצויי הפיטורין של עבור עובד המקבל שכר על בסיס יומי או שעתי, מחושבים לפי ממוצע שעות העבודה בכל חודש במהלך השנה שקדמה לפיטורין.

כיצד מחושבים פיצויי פיטורין

האם ניתן לקבל פטור ממס על פיצויי פיטורין?

כספי הפיצויים פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודש אחד כפול מספר שנות העבודה. גם לשכר החודשי לפיו מחושב הפיצוי נקבעה תקרה של 12,340 שקל.

כלומר, אם השכר של העובד היה נמוך מסכום זה, הוא לא יחויב במס כאשר ימשוך את כספי הפיצויים. אם, לעומת זאת, סכום הפיצויים הוא גבוה יותר, ניתן לקבל פטור עבור החלק שעד סכום התקרה ולשלם מס רק על החלק הנותר.

פיצוי בגין התעמרות בעבודה
בלוג

פיצוי בגין התעמרות בעבודה

תוכן עניינים התעמרות בעבודה כוללת התנהגויות פוגעניות, מטרידות ומשפילות, שאינן פיזיות, המתרחשות במקום העבודה או בהקשרים של העבודה, והחוזרות על עצמן שוב ושוב. אילו התנהגויות

קרא עוד »
דילוג לתוכן