פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה

פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה

תוכן עניינים

חוזה עבודה הוא ההסכם שנעשה, בכתב או בעל פה, בין המעסיק לבין עובדיו והמעגן את תנאי ההעסקה של העובדים, ואת החובות והזכויות שלהם ושל המעסיק. הפרת חוזה העבודה היא עילה לתביעה ולמתן פיצוי.

מה עשוי להיחשב כהפרת חוזה עבודה מצד המעסיק?

אחת ההפרות הנפוצות ביותר של חוזי עבודה מצד מעסיקים היא תשלום חלקי או אי תשלום של הזכויות הסוציאליות שהחוק מחייב אותם לשלם לעובדיהם (כמו קרן פנסיה וזכויות אחרות).

הפרה נפוצה אחרת היא אי תשלום או תשלום חלקי עבור זכויות נוספות שהוסכמו בחוזה העבודה, כמו הוצאות רכב, בונוסים, עמלות מכירה וכדומה. לבסוף, גם התעמרות או יחס שאינו הולם כלפי העובד והלנת שכרו נחשבים כהפרת חוזה העבודה ועשויים לזכות בפיצוי.

האם שינויים בתנאי העבודה נחשבים הפרת חוזה עבודה מצד המעסיק?

לא בהכרח. החוק שומר למעסיק את הזכות לערוך שינויים מסוימים בשעות העבודה, בשכר או בהגדרת התפקיד של העובד.

ועם זאת, כאשר השינוי כולל הרעה משמעותית בתנאי העבודה, הדבר עשוי בהחלט להחשב כהפרת חוזה. לדוגמה, מעסיק שנקלע לקשיים ולכן הפחית את שעות העבודה, ובהתאם לכך גם את השכר,

לא ייחשב כמי שהפר את חוזה העבודה. לעומת זאת, הפחתת שכר ללא צמצום שעות העבודה היא בהחלט הפרה של החוזה.

האם ביטול חוזה מיד לאחר שנחתם (אך לפני שהעובד התחיל לעבוד) היא הפרת חוזה עבודה?

ביטול הסכם שנחתם לפני כניסת העובד לתפקידו בדרך כלל לא ייחשב כהפרת חוזה, משום שבשלב זה עדיין לא התקיימו יחסי עובד-מעביד. ואולם, אם ביטול החוזה גרם נזק לעובד, כמו למשל, עובד שעזב מקום עבודה אחר מיוזמתו לאחר שכבר חתם על חוזה העבודה החדש, הרי שביטול החוזה פוגע בפרנסתו ויש לו בהחלט בסיס לתביעת פיצויים.

מהן האפשרויות של עובד שחוזה העבודה שלו הופר על ידי המעסיק?

בפני העובד עומדות שתי אפשרויות. הראשונה היא לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה והשנייה היא להתפטר בדין מפוטר, ולתבוע פיצויי פיטורין. נכון אמנם שתביעה בבית הדין לעבודה

עשויה לזכות בפיצוי גבוה יותר, אך חשוב לזכור שבתביעה כזו נטל ההוכחה שאכן היתה הפרה של החוזה מוטל על התובע, כלומר, על העובד עצמו. במקרה כזה, תלושי השכר יכולים לסייע בביסוס התביעה.

כיצד תלושי השכר של העובד מסייעים בהוכחת הפרת חוזה העבודה?

תלושי השכר מכילים מידע רב על כל רכיבי התשלום לעובד. בדיקה דקדקנית של התלוש יכולה לגלות פערים בין מספר שעות העבודה לבין השכר ששולם, פגיעה בתשלום על שעות נוספות, פגיעה בהפרשות כמו קרן פנסיה או קופת גמל, פגיעה בדמי הבראה, תשלום חלקי של החזרי הנסיעות וכדומה.

האם גם עובד יכול להפר חוזה עבודה?

בהחלט, גם עובד שאינו עומד במחויבויותיו כלפי המעסיק, כפי שנקבע בחוזה, ייחשב כמי שהפר את חוזה העבודה ביניהם.

למשל, עובד שהודיע על התפטרות ללא הודעה מוקדמת, או עובד שמגיע לעבודה באיחור באופן קבוע, עוזב את מקום העבודה לפני תום שעות העבודה, נעדר היעדרויות בלתי מוצדקות, או פשוט לא מבצע את עבודתו, נחשבים כולם כמי שהפרו את חוזה העבודה מול המעסיק.

בנוסף, גם עובדים שביצעו עבירה פלילית כנגד המעסיק, כמו גניבה, מעילה, הטרדה מינית (של עובדות אחרות במקום העבודה) או השחתת רכוש, ייחשבו כמי שהפרו את חוזה העבודה.

האם ניתן לשלול פיצויי פיטורין מעובד שהפר את חוזה העבודה?

הכלי העיקרי של המעסיק כנגד עובד שהפר את חוזה העבודה הוא הליך שימוע ופיטורין. במרבית המקרים לא ניתן לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורין, גם אם הפיטורין נבעו מהפרת חוזה. עם זאת, כאשר עובד מפוטר עקב הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי, בית הדין בהחלט עשוי לאשר גם לשלול ממנו את הפיצויים.

האם הסכם העבודה חייב להיות כתוב על מנת שאפשר יהיה לתבוע בגין הפרת חוזה עבודה?

נתחיל בכך שמומלץ תמיד לערוך הסכמי עבודה בכתב, ולדאוג ששני הצדדים – העובד והמעסיק – יקראו אותם ויחתמו עליהם.

עם זאת, גם כאשר אין חוזה כתוב ותנאי העבודה הובטחו ונמסרו לעובד בעל פה, הם עדיין מחייבים אותו ואת המעסיק בדיוק כמו חוזה בכתב. הסיבה שמומלץ גם לעובדים לדרוש שחוזה העבודה יהיה כתוב היא שבלעדיו הרבה יותר קשה להוכיח אחר כך הפרת חוזה.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן