פירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק של חברה יתבצע על ידי בית המשפט, כאשר הוגשה לו בקשה לכך העומדת בתנאי החוק. בין היתר, יידרש המבקש להוכיח את קיומה של עילה לפירוק.

מהן העילות לפירוק חברה?


ישנן ארבע עילות שונות אשר בהתקיימה של כל אחת מהן, ניתן לפנות אל בית המשפט המחוזי ולבקש את פירוקה של החברה:
חדלות פרעון: רוב הבקשות לפירוק חברה על ידי בית המשפט מוגשות בשל עילה זו ופירושה כי החברה אינה סולבנטית.
החלטה מיוחדת: החברה קיבלה החלטה מיוחדת (75% לפחות מחברי האסיפה הכללית) על פירוק החברה.
העדר פעילות: עילה זו מתקיימת כאשר החברה לא התחילה את פעילותה תוך שנה מיום שהתאגדה או כאשר הפסיקה את פעילותה למשך שנה.
עילת סל: במסגרתה, ניתן לבקש את פירוק החברה כאשר מן הצדק ומן היושר לעשות כן. למשל כאשר מדובר בחברה הפועלת באופן לא חוקי.

מי רשאי להגיש את הבקשה?

ראשית, נושי החברה זכאים להגיש את בקשת הפירוק, אולם גם החברה עצמה יכולה לעשות כן בנסיבות שונות. כמו כן, בעל מניות בחברה רשאי להגיש בקשה לפירוק וכן היועץ המשפטי לממשלה. לשם הגשת הבקשה, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בנושא זה, אשר ינסח בקשה מבוססת ומנומקת,

 העומדת בכל תנאי החוק ומגובה במסמכים הדרושים. כמו כן, היה ותוגש התנגדות לבקשת הפירוק, עורך הדין ייצג את מבקש הפירוק בדיון ויפעל לדחיית ההתנגדות.

שלבי ההליך

אם בית המשפט קיבל את בקשת הפירוק, יורה על מתו צו פירוק.

 משמעותו בין היתר היא כי כל ההליכים כנגד החברה מעוכבים ותתקיים אסיפת נושים על מנת להחליט על מינוי מפרק. 

תפקידו המרכזי של המפרק הוא לבצע כינוס של נכסי החברה ולממשם על מנת לסלק את חובות החברה על פי סדר קדימות הנושים. בסיום הליך זה, 

יגיש המפרק לבית המשפט בקשה למתן צו חיסול החברה.

עו”ד צור הינו מגשר עסקי, בורר עסקי וליטיגטור, יועץ משפטי ונאמן למנכ”לים ובעלים של חברות פרטיות ובינוניות.

מתמחה בהקטנת הסיכונים הפנימיים והחיצוניים של הלקוחות ולהגדלת הפוטנציאל העסקי בכל הסכם שנערך.

1. מיזוגים בין חברות כמפתח למינוף עסקי.

2. חיבורים עסקיים למשקיעים ליצירת מיזמים משותפים.

3. הגנה עסקית מול המתחרים והרשויות.

דילוג לתוכן