תשלום על שעות נוספות במסגרת שכר גלובלי – מדריך

תוכן עניינים

החוק מתיר לכלול בשכר גלובלי את התשלום עבור רכיבי השכר הבאים בלבד: שעות העבודה הרגילות של העובד, דמי הבראה, החזרי הוצאות נסיעה ופיצויי פיטורין. זהו שכר היסוד הגלובלי. כל רכיב שכר אחר – כמו שעות נוספות, שעות עבודה בימי מנוחה וחג ותשלומי חופשה – יש לחשב בנפרד ולשלם בנוסף על שכר היסוד. 

האם ניתן לקבוע בחוזה העבודה שהשכר הגלובלי יכלול מראש גם את השעות הנוספות?

בהחלט לא. הכללת התשלום על שעות נוספות כחלק משכר היסוד הגלובלי היא לא חוקית. במדת הצורך, ניתן להסכים מראש על תוספת קבועה לשכר של שעות נוספות גלובליות.

מהן שעות נוספות גלובליות?

במקרים שבהם שיגרת העבודה צפויה לכלול שעות עבודה נוספות ועבודה בימי מנוחה וחג, העובד והמעסיק יכולים לסכם על תוספת שכר קבועה, המשולמת בכל חודש והמכסה מראש את שעות העבודה הנוספות הצפויות. אלו הן השעות הנוספות הגלובליות. 

האם החוק קובע תנאים להסכמה על שעות נוספות גלובליות?

בוודאי. ראשית, חובה לקבל את הסכמתו המפורשת של העובד לתוספת – הן של השכר והן של השעות. שנית, את ההסכמה על שעות נוספות גלובליות חובה לעגן במסגרת הסכם קיבוצי שקיבל את אישור שר העבודה. לבסוף, התוספת חייבת לשקף בצורה מלאה ומדויקת שעות עבודה נוספות אמיתיות. 

כיצד מחושב התעריף של שעות נוספות גלובליות?

גובה התשלום של שעות נוספות חייב להיות תואם לסכום שהעובד היה מקבל לו חושבו השעות הנוספות באופן רגיל. כלומר, תעריף של 125 אחוז על השעתיים הראשונות בכל יום עבודה, ו-150 אחוז על שעה נוספת מעבר לכך. כך אמורים גם הדברים בעבודה בימי מנוחה וחג – במדה והם נכללים בשעות הנוספות הגלובליות הם מחושבים לפי הקבוע בחוק.

האם יש מגבלה לתוספת קבועה עבור שעות גלובליות נוספות?

אכן כן. מספר שעות העבודה הנוספות לא יכול להיות גבוה מזה הקבוע בחוק. כלומר, העובד יכול לעבוד עד 16 שעות שבועיות נוספות, ולא לעבוד יותר מ-12 שעות ביום סך הכל. 

על מי מוטלת האחריות לבצע את המעקב אחר השעות הנוספות הגלובליות?

האחריות מוטלת באופן בלעדי על המעסיק. הוא מחויב לעקוב אחר היקפן של השעות הנוספות, ולוודא שתוספת התשלום הקבועה משקפת את מספרן בפועל. 

מהי חובת המעסיק בדיווח על שעות נוספות גלובליות?

מחובתו של המעסיק לערוך רישום של השעות הנוספות ביומן הנוכחות, ולוודא שהן מופיעות בתלוש השכר של העובד בשורה נפרדת משעות העבודה הרגילות. גם הגמול הקבוע בגין השעות הנוספות הגלובליות חייב להופיע בתלוש בשורה נפרדת משכר היסוד, כך שלעובד תהיה אפשרות לוודא שהתשלום עומד בהוראות החוק. 

מה קורה כאשר עובד צובר יותר שעות נוספות גלובליות מהכמות שסוכם עליה מראש?

אם עובד מקבל גמול גלובלי עבור מספר מסוים של שעות נוספות, אך בפועל עובד מספר שעות גדול יותר, הוא זכאי לתבוע מהמעסיק תשלום על השעות הנוספות העודפות באופן רטרואקטיבי. אם המעסיק מסרב, לעובד עומדת הזכות להתפטר בדין מפוטר, בעילה של תנאי העסקה הסותרים את חוק הגנת השכר, ולקבל את הזכויות המגיעות לאדם שפוטר, כולל התשלום על השעות הנוספות שלא שולמו.

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן