הטרדה מינית במקום העבודה

תוכן עניינים

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית – בין אם היא נעשית במקום העבודה ובין אם בכל מקום אחר – היא עבירה פלילית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. הנפגעת או הנפגע רשאים להגיש תלונה במשטרה כנגד מי שהטריד/ה אותם והחוק קובע עונשים שונים בהתאם לחומרת העבירה.

 

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני שאינה הולמת את ההקשר בו היא מבוצעת והנכפית על האישה או הגבר כלפיהן היא מבוצעת. למשל, הערה של מורה או של תלמיד על הישבן של תלמידה, נגיעה בעלת אופי מיני שלא ברשות האדם שהוטרד וכנגד הסכמתו, הצעה מינית לא הולמת מקולגה בעבודה, ועוד.

האם רק גברים מוגדרים כמי שיכולים להטריד מינית?

בהחלט לא. אמנם, מרבית הקורבנות של הטרדות מיניות הן נשים ורוב המטרידים הם גברים, ואולם, הטרדה מינית יכולה להיות גם הפוכה מבחינה מגדרית, והיא אף יכולה להיות חד מגדרית (גבר המטריד מינית גבר אחר, אשה המטרידה מינית אשה אחרת).

כיצד מגדיר החוק הטרדה מינית במקום העבודה?

החוק מתייחס לכל הטרדה מינית הנעשית במסגרת יחסי העבודה כאל הטרדה מינית במקום העבודה. למשל, הטרדה מינית הקורית במהלך יום העבודה, או בזמנים הקשורים העבודה (אפילו בהסעה אל או בחזרה מהעבודה). גם הטרדה הנעשית בכל מקום וזמן אחרים שבהם מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, כמו, למשל, יציאה לנופשון או להכשרה מטעם העבודה) תיחשב כהטרדה מינית במקום העבודה.

מהו ההבדל בין הטרדה מינית להטרדה מינית במקום העבודה?

ככלל, הטרדה מינית במקום העבודה דומה במהותה לכל הטרדה מינית אחרת. ואולם, החוק הישראלי מחמיר יותר בענישה כאשר מדובר על הטרדה מינית במקום העבודה, ובמיוחד כאשר היא נעשית תוך  ניצול של יחסי מרות.

 

מה קובע החוק בנוגע להטרדה הנעשית במסגרת יחסי מרות?

החוק אוסר לחלוטין על הצעות והתייחסויות מיניות הנעשות במסגרת יחסי מרות, כך שגם אם העובד או העובדת הכפופים לא הביעו כל התנגדות, עדיין, למנהל או למנהלת אסור להציע להם הצעה מינית או להתייחס אליהם באופן מיני, ואפילו אם הדבר קרה במקומות או בזמנים שאינם קשורים לעבודה כלל. לכן, גם מנהל המטריד מינית את אחת מעובדותיו בפאב שכונתי בסוף השבוע, ייחשב על פי החוק כמי שהטריד מינית במקום העבודה וחומרת העונש תהיה בהתאם.

דוגמאות ל6 סוגי ההטרדות מיניות במקום העבודה המפורטים בחוק

החוק מגדיר שש התנהגויות אסורות, המהוות הטרדה מינית במקום העבודה: 

• הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

 • אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני 

• הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות בעלי אופי מיני ללא הסכמה 

• מעשים מגונים

 • סחיטה באיומים בעלת אופי מיני

האם החוק קובע אמצעים מיוחדים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה?

החוק מחייב מעסיקים לנקוט במספר אמצעים שמטרתם למנוע הטרדות מיניות במסגרת יחסי עבודה. ראשית, כל מעסיק חייב לקבוע נוהל יעיל להגשת תלונה על הטרדה מינית כמו גם נוהל מוגדר מראש לבירור התלונות. יתרה מכך, מחובת המעסיק לטפל במקרי הטרדה מינית שהוא מודע להם ולעשות כל מה שביכולתו כדי למנוע את חזרתם, גם אם לא הוגשה תלונה.

מהן חובות המעסיק בכל הנוגע לטיפול ומניעה של הטרדה מינית במקום העבודה?

על המעסיק למנות אחראית על תחום ההטרדות המיניות במקום העבודה וליידע את כלל העובדים כיצד ניתן לפנות אליה. יתרה מכך, כל מקום עבודה המעסיק מעל ל-25 עובדות ועובדים חייב לגבש ולפרסם תקנון למניעה ולטיפול בהטרדות מיניות, הכולל את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית. לבסוף, באחריות המעסיק ליידע באופן ברור את עובדיו לגבי האיסור על הטרדות והתנכלויות מיניות, ולאפשר להם להשתתף בפעולות הדרכה והסברה למניעת הטרדות מיניות.

מה יכולים לעשות מי שסבלו מהטרדה מינית במקום העבודה?

החוק מסדיר שלושה מסלולים לטיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה – הגשת תלונה במקום העבודה עצמו לידי האחראי/ת על הטרדות מיניות, הגשת תביעה אזרחית בבין הדין לעבודה ו/או הגשת תלונה במשטרה. ניתן לפעול בשלושתם במקביל, או רק בחלקם, וזאת על פי שיקול הדעת של מי שסבלה או סבל מההטרדה. החוק אינו מחייב או מתנה מסלול אחד באחר.

כיצד מתנהלת הגשת תלונה על הטרדה מינית לאחראי/ת על הטרדות מיניות?

את התלונה לאחראי/ת על הטרדות מיניות במקום העבודה ניתן להגיש בכתב או בעל פה. האחראי/ת נדרש/ת לקיים בירור בנושא, הכולל ראיון של מי שהגישה את התלונה, האדם עליו היא התלוננה וכן עדים נוספים. לאחר הבירור, על האחראי/ת להגיש למעסיק סיכום כתוב של המקרה, הכולל גם המלצות לטיפול בתלונה. המעסיק הוא מי שמקבל את ההחלטה כיצד לפעול, ובאפשרותו לנקוט בצעדים משמעתיים, לנזוף במטריד ובמעורבים אחרים, או להחליט להימנע מפעולה.

מהן הסמכויות שיש לבית הדין לעבודה ואין למעסיק בטיפול בהטרדה מינית במקום העבודה?

המסלול השני הוא, כאמור, להגיש תביעה אזרחית כנגד המטריד לבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לפסוק גם פיצויים עד גובה של 120,000 שקל ללא הוכחת נזק, במדה והתלונה על הטרדה מינית במקום העבודה מתבררת כנכונה. כאשר ישנו נזק, והוא מוכח במסגרת התביעה, בית המשפט יכול לפסוק גם פיצויים גבוהים יותר.

מהו העונש על הטרדה מינית?

הגשת תלונה במשטרה על הטרדה מינית אומרת שאם יוחלט על הגשת כתב אישום, אזי המטריד יעמוד למשפט פלילי, במסגרתו בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם עונש של עד שנתיים מאסר בגין הטרדה מינית, ועונש של עד ארבע שנות מאסר בגין הטרדה מינית המהווה התנכלות. אם יוכח במהלך המשפט שהנאשם ביצע בנוסף גם סחיטה באיומים או מעשה מגונה, העונש יכול לגדול אף יותר, בהתאם לחומרת העברה.

 

דוגמה למקרה התעללות וסחיטה מינית

 

היא פנתה אליי בתחילת השבוע בבכי נוראי על התעללות וסחיטה מינית אותה היא עוברת במקום העבודה מהבוס הישיר שלה.” אני נמצאת בסרט איתו, כל פעם הוא מגיע למשרד ודואג שנהיה שנינו בלבד ופשוט מתחיל בנגיעות.

הוא יודע כמה חשוב לי להישאר במקום העבודה בייחוד בגלל הקורונה ומראה לי דוחות ממשרדי החברה הגלובלית שבחו”ל החלו לפטר עובדים , אבל אצלנו יתחילו בקרוב.כל הזמן הוא מפמפם לי, תראי את כל העובדים המפוטרים, הם מהדרג שלך. כמה חשוב שאילחם עבורך שתישארי כאן.

מודה, נכנעתי. לא יכולה לוותר על העבודה. אני חד הורית עם ילד קטן וההפסד הוא עצום מבחינתי.

אז בהתחלה זה היה כוס קפה ליד המשרד, אחר כך במסעדה בעיר אחרת ומשם זה התפתח לכיוון מיני.אני מרגישה את האובסיסיביות כלפיי, הוא פשוט לא מניח. כתבתי לו ופשוט הוא ממשיך.

“במקרים כאלה כמייצג בהליכים מול הממונה על הטרדות מיניות , נתקלתי הרבה. מעסיקים ישירים שמנצלים חולשה של עובדת (בד”כ) , קצת תשומת לב אליה, להגדיל אותה, להאדיר אותה מול עובדים אחרים ומשם לאט לאט להתחיל בהליך של הטרדה מינית. מידיעה מי מחלקיכן שתקרא את הפוסט, בטוח תבין על מה אני מדבר. זה דפוס מסוים , קבוע של רוב המעסיקים הישירים בעבודה ואפילו בית הדין כבר מכיר את הדפוס הזה וכן משטרת ישראל.

 

 

מיד פניתי לממונה על ההטרדות המיניות במקום העבודה והגענו יחד, הסברתי את הבעיות המשפטיות וביקשתי שידאגו להשעות אותו מיידית ממקום העבודה וכך נעשה. להגיד שהיה נעים לשבת שם? ממש לא!!! כל הזמן חשבתי על הבנות שלי וכמה חשוב להרחיק אנשים כאלה מהחברה.המעסיק הישיר הגיע עם עורך דין מטעמו ולאחר מכן גם אני הגעתי להשלמת הבירור , כאשר טענותיו העיקריות היו כמו תמיד, כטענת הגנה ש” היא היתה אובססיבית לגביי, סחטה אותי, ניסתה להרוס לי את המשפחה” בפועל עם כמויות הראיות שהיו לנו בסופו של יום הוא פוטר מעבודתו. וכרגע אנו פותחים בהליכים נגדו הן בבית הדין והן במשטרה.

במידה ועובד נתקל במצב בו הוא חש מנוצל או שמרגיש כי אינו מקבל את הזכויות שלו בזמן התפטרותו, בחופשת לידה או שהוא סובל מכל הפרה כזו או אחרת שקשורה לזכויותיו ולתנאיו כעובד/ת – חשוב לפנות במידי לעורך דין לדיני עבודה

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

עורך דין שמעון צור
עורך דין שמעון צור

משרד עורכי דין צור נוסד בשנת 2001 ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים, חברות וארגונים מכל רחבי הארץ. שמעון צור מכיר את החשיבות של תהליכי הדין ומציע ייעוץ מקצועי ופתרונות מותאמים לצרכים המשפחתיים של כל לקוח.

תוכן עניינים
עורך דין שמעון צור

לקבלת פרטים נוספים על הליווי המשפטי של משרד עורכי דין שמעון צור

תוכן עניינים
דילוג לתוכן